SET:ITD   ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
กลยุทธ์สะสม เพื่อไปออกที่ปลายเวฟ 5 หรือถือยาวเพื่อกลับไปแนวบนเดิมที่ข้างบนยอด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ