SET:ITD   ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
SL ต่ำ ตำแหน่งใต้เส้น
TP เส้น channel บน
กราฟราคาต่ำกว่าเจ้ามือ รอทำ new high

แท่งเทียนกล่องสีฟ้า เป็นช่วงราคาต้นทุนของเจ้ามือกราฟ (แท่งเทียน วอลุ่ม obv และ ราคาที่ลดลงพร้อมวอลุ่มหลังจากนั้น)

ราคาอยู่ใน channel 2 คู่ สีฟ้าและสีแดง (จุดเริ่มต้นหนึ่งในเส้นchannel ที่ดีต้องมี “จุดพัก”)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ