toonthehumble

wave 1 กำลังเริ่มต้น...

เพิ่มขึ้น
SET:ITD   ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC
จาก RSI ครบจบรอบ
รอบนี้มีโอกาสสูงจะเป็นการเริ่มต้น wave 1 ของรอบใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ