LenHoon

IRPC มองลงไม่ได้จริงๆค้าบ

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
ใครยังไม่เห็นด้วยกับผมอยากจะให้ลองดูกราฟ Week นะครับ จะเห็นภาพกว้างขึ้น -> หนทางยังอีกยาวไกล
Fundamental ลองตามข่าวและศึกษากันเพิ่มเติมนะครับ น่าจะมีเรื่องที่มีนัยสำคัญกับตัวบริษัทอยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ