UNRPP

IRPC - ทำท่ากลับตัวขึ้น จากแนวรับใหญ่

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
แถว 3.0-3.1 เป็นแนวรับ swing low ตั้งแต่ 10 ปีก่อน และครั้งนี้ก้ทำท่าจะเป็นแนวรับให้อีกครั้ง

เมื่อดูการขึ้นมาตั้งแต่ Covid-19 low แล้ว เป็นไปได้ว่าตอนนี้จบเวฟ 1- 2 แล้ว บริเวณแนวรับ 0.618 fib
หากนี่เป็นเวฟ 3 จริง
เชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะได้ถึง 6.3 บาท

แต่ช่วงนี้ตลาดมีความผันผวนสูง หากราคาจะกลับไปทำสอบแนว 3 บาทอีกครั้งก่อนขึ้นก็เป็นไปได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ