Nungz

irpc ทีผ่านมา ยังอยู่ในช่วย สะสม ทยอยซื้อไปเรื่อยๆ

เพิ่มขึ้น
SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
น่าสนใจมาก ควรซื้อในช่วงที่ เศรษฐกิจแย่ๆๆ ตัวนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ