SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงพักฐาน ลงมาทำ เวฟA รอดูเวฟB ว่าจะขึ้นไปได้เท่าไหร่? ของ ขาA

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ