BINANCE:IOSTUSD   IOST / US Dollar (calculated by TradingView)
จำนวนเข้าชม 182
4
มีการสะสมพลังมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากความสนใจของนักลงทุนที่ยังไม่เยอะทำให้ราคาการสะสมค่อนข้างช้าและราคาก็สามารถยืนระยะได้แล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรก็ตามก็ยังสามารถยืนราคาในบริเวณนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง เป้าหมายของ IOST คือการกลับไปทดสอบราคาเดิม และด้วยการสะสมพลังที่ยาวนานนี้( side way ) การทะลุ ทำ New high ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ความคิดเห็น