yoga_lover

เช้านี้เฝ้ารอ คอย inset เรื่องราว ของ การแจก xw 2:1

SET:INSET   INFRASET PCL
แจก xw 14 oct 21 แจก xw 2:1
เม่าอย่าง เราเฝ้า คอยให้ จ้าวลาก วันนี้คิดว่าเริ่ม กระบวนการลากเม่า เพื่อล่อ ให้เม่าอยากได้ xw พอถึงวันนั้น เราควรเก็บไว้ หรือ แบ่งขายเพื่อทำกำไรบ้าง
แล้ว อยากได้ ลูก เท่าไหร่ ก็คิดกันว่าคุ้มที่จำนวนเท่าไหร่ เพราะ หลัง xw ราคาจะ ไดลูท เพื่อแลกกับการได้ลูก
บางคนไม่อยากได้ก็ขายทิ่ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ