Nimmano

INSET ถอยมารับแถว 4.20 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:INSET   INFRASET PCL
INSET ถอยมารับแถว 4.20 บาท อนาคตดี เกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแถว 4 บาท แต่ราคานี้ถือว่ายังไปได้ต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ