toey1000coins

หุ้น inset 24-10-20

เพิ่มขึ้น
SET:INSET   INFRASET PCL
Support 3.16 3.32 EMA 75
Resistance 3.80 หากยืนได้จะขึ้นต่อ
SL ปิดต่ำกว่า 2.96
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ