JAB_PE

inet ขยับทีละนิดหน้าสนใจ มีเส้น EMA 50 75 200 ซัพพอร์ต

JAB_PE ที่อัปเดต:   
SET:INET   INTERNET THAILAND
inet ขยับทีละนิดหน้าสนใจ มีเส้น EMA 50 75 200 ซัพพอร์ต จุดรับเข้าพอต 3.94 / 4.14 / 4.24 มุมมองส่วนตัวเป็นขึ้น (โปรดตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั่ง)
ด้านกำไร บริษัท กำไรขึ้น
ความคิดเห็น:
หลุดเเเนวรับเกิน 4 ช่อง cut ทิ้งนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ