Phachaaon

แนวโน้ม ICN น่าสน Bu AAon

เพิ่มขึ้น
Phachaaon ที่อัปเดต:   
SET:ICN   INFORMATION & COMMUNICATION NETWORK
SL : 5.50

TP1 : 6.10

TP2 : 6.70

ถ้าไปต่อก็แนวขายหลอมๆ 7.70

ความคิดเห็น:
เจอกับปัจจัยด้านลบต่างๆ เต็มไปหมด ก็ลงตามชาวบ้านอะนะ
ความคิดเห็น:
ยังคงถือไว้อยู่เน้อ เหมือนน้องจะมีวอลุ่มเข้าอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ