The-Dark-Treder

ICHI จ่อเบรกแล้วนะ

เพิ่มขึ้น
SET:ICHI   ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ผมชอบหุ้นแบบนี้จัง ichi แนวโน้มยังเป็นเทรนขาขึ้น รอลุ้นวันจันทร์ จะผ่านแนวต้านเก่าที่ 9.30 ได้ไหม ถ้าปิดเหนือได้แบบมีวอลลุ่มด้วยก็เล่นนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ