phoom15

อิชิตัน ชาเขียวในตำนาน

SET:ICHI   ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาหุ้นมาอยู่ในแนวรับเดิมแล้ว
ซื้อแล้วออกที่บริเวณ 4.9 บาท
ถ้าหลุด 4.2 ก็ คัททิ้งเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ