premchai

HSIV2020 with 3 stars

ลดลง
HKEX:HSIV2020   HANG SENG INDEX FUTURES
จำนวนเข้าชม 160
6
ทุกครั้งที่มี new low ผมจะให้ target ของรอบย่อย โดยแปะดาวสีแดงไว้ในตำแหน่งล่วงหน้า

timing อาจจะไม่ได้ถูกต้องเพราะเป็นการวาดอย่างมั่วๆ คาดเดาว่า อาจจะเป็นช่วงระยะเวลานี้

แต่ที่ตั้งใจวางคือระดับดัชนีที่มาจากการคำนวณ

2 ครั้งแรก เมื่อลงมาถึงก็เป็นแนวรับ แนวเด้งที่ดี และที่สำคัญ ลงมาถึงทุกครั้งด้วย

มาดูกันว่าครั้งที่ 3 จะถึงหรือไม่ และจะเป็นแนวรับที่ดี ให้เราได้ดีเหมือน ดาว 2 ดวงแรกหรือ่ไม่

ความคิดเห็น

ลงมาชนดาวดวงที่ 3 เรียบร้อย
ตอบกลับ