win.sutthichai

HMPRO : พักจบแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:HMPRO   HOME PRODUCT CENTER PLC
HMPRO เป็นขาขึ้น มาตลอด และ มีการพักฐานเป็นช่วง ๆ ณ ตอนนี้ การพักตัวได้จบลงแล้ว ซึ่งการพักตัวรอบนี้ พักลงไปลึกที่บริเวณ แนว Fibonacci ที่ 38.2% ราคาค่อยปรับตัวขึ้นไปทำ new high ดังนั้น ราคาเป้าหมายถัดไปในระยะใกล้ ๆ นี้อยู่ที่ 18 เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 23 ตามลำดับ

"ทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์ ตามหลัก Technical Analysis เพื่อเป็นความรู้ เท่านั้น มิได้ชักชวนให้ซื้อ หรือ ขายหุ้นแต่ประการใด"
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ