SET:HMPRO   HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
HMPRO SET:HMPRO

  • เปิด Gap
  • ยืนเหนือ 14.00
  • ทะลุ trendline ต้านสั้น
  • เป้าแนวแถวๆ 14.8 / 15.2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ