tradingwithtoptrader

HANA หุ้น Break Out แล้วมีโอกาสไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:HANA   HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
HANA ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มขาลง เป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยมีการ Break Out เทรนไลน์ขึ้นมาได้ แล้วมีการ Pullback ลงมาทดสอบที่ 30 บาท ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้น โดยราคาได้มีการทำ Lower High ที่สูงขึ้น มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 34 และ 36 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 28-30 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ