KittisakUdom

Gulf กราฟรายวันเกิด divergence RSI ระดับวัน

SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
Gulf กราฟรายวันเกิด divergence RSI ระดับวัน มอง น่าเกิดการพักตัวก่อน
กราฟในระดับสัปดาห์ ทะลุแนวต้านคู่ขนานขึ้นไปเล็กน้อย รอดูว่า จะผ่านไปแบบมั่นคงหรือไม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ