NutaponKo

gulf แตกพาร์แล้วไปต่อ

SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
สมกับเป็นหุ้นแห่งปี ใจถึงพึ่งได้
แนวรับตอนนี้ 36.25 หลุดคัท เป้า 38.75

รองรับการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ