NutaponKo

gulf แตกพาร์แล้วไปต่อ

SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 151
5
สมกับเป็นหุ้นแห่งปี ใจถึงพึ่งได้
แนวรับตอนนี้ 36.25 หลุดคัท เป้า 38.75

รองรับการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

ความคิดเห็น

ทะลุไปแล้วครับ
ตอบกลับ