jack8288

กำลังจะลงไปหาราคาที่ 30

jack8288 Pro+ Updated   
SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
หลายคนมองว่าขึ้น ผมว่าเด้งแล้วลงต่อ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาต้องไม่หลุด 32
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ