joeiji

Gulf คาดว่าจบคลื่น 3 ย่อตัวคลื่น 4

ลดลง
SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
Gulf คาดว่าจบคลื่น 3 ซึ่งเป็น 3 ยืดมากในสัดส่วน 261.8% คาดว่าจะย่อลงตัวทำคลื่น 4

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ