NutaponKo

หูถ้วย น่าจะพัก สักหน่อย

SET:GPSC   GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
แนวสะสมมอง 83.5
รอออกข้างเพื่อทำทรงใหม่ให้แรง
คัทหลุดที่ 78.5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ