tradingwithtoptrader

GOU2020 รอ BreakOut

เพิ่มขึ้น
TFEX:GOU2020   GOLD ONLINE FUTURES
GOU2020 ยังคงอยู่ใน UpTrend ราคาวิ่งอยู่ในกรอบมีแนวโน้มที่จะ BreakOut คำแนะนำ รอ BreakOut 1980 แล้วค่อยหาจังหวะ Long
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ