Nimmano

GOLD มองเป็น 2 เหตุการณ์ ถ้าจะรอช้อน

เพิ่มขึ้น
TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
GOLD ขึ้นทะลุแนวต้าน แต่ไม่ใช่จุดที่จะเข้าไปไล่ราคา ถ้าแนวโน้มแรง รอจังหวะกลับตัวแถวแนว 1550 ค่อยเข้าซื้อ แต่ถ้าราคาไม่ไปต่อแรง อาจจะรอย่อลึกแถว 1520 ค่อยเข้าซื้อตอนเกิดแท่งเทียนกลับตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ