TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
GOLD ภาพรวมยังเป็นขาขึ้น แต่ด้วยความผันผวน อาจจะมีโอกาสกลับมาทดสอบแนวรับ 1480 - 1500 อีกครั้ง
ซึ่งเป็นจังหวะดีของการหาโอกาสเข้าซื้อและลงทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ