TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
เทรนด์ใหญ่เป็นเทรนด์ขาลง รอ รีเทส 61.8 รอ รีเจค แท่งเทียนกลับตัว rsi โอเวอร์บอต คอนเฟิม ด้วยตัดด้วย 50

จุดเข้า ออร์เดอร์บ๊อก QML ซับพลายโซน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ