TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
ทองปัจจุบันราคา1870ตามระบบ1%ทองขื้นมาจาก1825$-1875$=5000จุดควรเชล1870$-1880$ควรSL1885$เพื่อกลับมาทำกำไรเทส1855$-1850$แล้วบายควรSL1845$เป้าทำกำไร1900$-1950$
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ