Nimmano

GOLD ทองลงมาแนวรับ อาจจะเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อ

เพิ่มขึ้น
TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 214
3
GOLD ทองลงมาแนวรับ อาจจะเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อ ลักษณะรูปแบบคล้ายก่อนขาขึ้นรอบก่อน คือ กดลงมาเคลียร์ แล้วลากขึ้นรวดเดียว
Uttaya Jaroenkitwanit

ความคิดเห็น