BorntoTreade

เงินเฟ้อในสหรัฐทำให้ทองคำอ่อนค่าลง Gold

ลดลง
ด้วยปัจจัยพื้นฐานเงินเฟ้อในสหรัฐฯทำให้ทองอ่อนค่าทั้งนี้รอการประชุมจากFed ยืนยันการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ แนวทางการเทรค Gold มีโอกาสขึ้นไปที่ R1 และลงมาทะลุ S1 แต่ถ้าหากทะลุ R1 จะขึ้นไปพักตัวและย่อลงมา ที่ 50%เพื่อแสดงแนวโน้มกลับตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ