TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 142
5
Gold กำไร ขาดทุน ความเสี่ยง R:R 1:1.7

ความคิดเห็น