TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
แผนที่ 1 รอ Buy ที่ Demand Zone แรก
แผนที่ 2 รอ Buy ที่ Demand Zone สอง ถ้าราคาทะลุ DM แรกมาได้
แผนที่ 3 ถ้าราคาทะลุราคา 1800 ลงไป ให้รอราคากลับมาทดสอบค่อยหาจังหวะ Sell
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ