TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
จำนวนเข้าชม 80
0
การเพิ่มขึ้นของทองมีหลายปัจจัย
จากสถานการณ์covid-19
และTrade War

ความคิดเห็น