TVC:GOLD   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองคำ (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
Gold อยู่ใน wave 3 ย่อย ของ 5 ใหญ่ ซึ่งจะปรับตัวขึ้นจาก Truncate zigzag ก่อน หน้า
ซึ่ง wave 5 อาจ เป็น wave 5 faile เพราะ 3 ขึ้นมาเยอะแล้ว ราคาไม่ต่ำกว่า 2013 แล้วปรับ จบ

มั่วๆไปครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ