Thatchai789

GFPT

เพิ่มขึ้น
SET:GFPT   GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าราคาสามารถยืนเหนือ 15.5-15.0 ได้ ราคาน่าจะวิ่งไป แถว 17.8-18 แล้วย่อลงมา แต่แนวโน้มทั้งหมดยังเป็นขาขึ้นของขานี้อยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ