palabong99

ยืนเหนือเส้น 200 วันมุมมองเป็นขึ้น

SET:GEL   GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
แนวละ 0.34 บาทแนวต้าน 0.56 บาทค่ากลาง 0.56 บาททดสอบมาแล้วหนึ่งครั้งกำลังเตรียม ที่จะขึ้นไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ