Thatchai789

gcap

เพิ่มขึ้น
SET:GCAP   G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ไม่รู้ว่าจบ เวฟ 4 หรือยัง แต่ในใจคิดว่าจบแล้วนะ 555

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ