FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นได้อย่างยิ่งว่ากราฟ 4 ชม. จะลงมา test `ที่แนวรับ 1.22916 สาเหตุเพราะว่า กราฟ 1 ชม. กราฟได้มีการ severse ไป test ที่แนวรับ 1ชม. แล้วได้มีการปรับตัวลงมา ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำทำตามตามกราฟใหญ่ และให้ระวังตามแนวธงสีส้มในกราฟเล็ก แลที่สำคัญ ให้ พึงสังเกตุ MACD signal และที่สำคัญให้ดูค่า RSI ด้วยกำกับการตัดสินใจเข้าซื้อเสมอครับ !!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ