UnknownUnicorn5518055

GBPUSD เกิด Harmonic ซ้อนทับ

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GBPUSD เกิดการซ้อนทับของรูปแบบ Harmonic ทั้งแบบ AB=CD และ Bat pattern โดยเป็นรูปแบบที่อยู่ในฝั่งพิจารณา Buy ทั้งคู่จากเดิมที่มีเพียงรูปแบบ AB=CD เท่านั้นซึ่งตอนนี้มีทั้ง 2 รูปแบบซ้อนทับกันจึงเหมาะสมกับการพิจารณา Buy ครับ ซึ่งจุดที่ควรจะพิจารณา Buy นั้น มีอยู่ 3 ราคา คือ 1.23300 1.23100 และ 1.22700 และยังมีสัญญาณจาก MACD ตามมาแล้ว รอให้ราคามาถึงก่อนค่อยพิจารณา Buy หรืออาจจะรอให้เกิดแท่งกลับตัวก่อนแล้วค่อยพิจารณา Buy ได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ