UnknownUnicorn32193864

ประเภทของแพทเทิร์นฮาร์โมนิค

การศึกษา
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
แพทเทิร์นฮาร์ดโมนิคที่เราเห็นว่ามีหลายรูปแบบนั้น ถ้าเอามาแบ่งเป็นประเภทจะได้ 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 คือ แพทเทิร์นฮาร์โมนิคที่มีจุด C และ D อยู่ภายใน ของ X-A ตัวอย่างเช่น Gartley, Bat

ประเภทที่ 2 คือ แพทเทิร์นฮาร์โมนิคที่มีจุด C อยู่ภายใน ของ X-A แต่จุด D อยู่ภายนอก ของ X-A ตัวอย่างเช่น Butterfly, Crab

ประเภทที่ 3 คือ แพทเทิร์นฮาร์โมนิคที่มีจุด C อยู่ภายนอก ของ X-A แต่จุด D อยู่ภายใน ของ X-A ตัวอย่างเช่น Shark, 5-0

ประเภทที่ 4 คือ แพทเทิร์นฮาร์โมนิคที่มีจุด C และ D อยู่ภายนอก ของ X-A ตัวอย่างเช่น Alt. Shark, 5-0
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ