FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
#วิเคราะห์แนวโน้ม GBP/USD
รอราคาปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับอีกครั้ง และราคามีโอกาสปรับตัวขึ้น ให้รอเกิดสัญญาณ PA บริเวณนี้ หาโอกาส Buy มีจุด TP SL ระยะสั้น ตามภาพ 🔽🔽 RR 1:3
(TP SL จะปรับเปลี่ยนตามราคาอีกครั้งเมื่อเกิด PA)

#หากราคาไม่เกิดPAก็ไม่เข้าเงื่อนไข.
#ขอให้ทุกท่านพอร์ตฟ้าครับ 🎉🎉
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ