KRELAPUS

GBPUSD : New impulse 3 of 3 ?

เพิ่มขึ้น
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากที่ปรับตัวคลื่น 1 - 2 จบแล้ว

ตอนนี้ GBPUSD กำลังเริ่มฟอร์มตัว impulse ใหม่ เพื่อจะขึ้น 3 of 3 เราจะรอให้กราฟชุดนี้ย่อตัวก่อนเพื่อทำการ buy ใน wave 3 of 3 นะครับ

เราจะรอบริเวณเส้นเขียวที่มี fibo 61.8 และเป็นจุดคอนเฟิมขาขึ้นนะครับ

แล้วตั้ง SL ที่ 2 สีแดง บริเวณ 1.24600 นะครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ