Noppagon

ดู แล้ว tf1h จะ ย่อลงไป ปรับฐาน การดีด ขึ้น เพราะ tf1d กระทิง

FOREXCOM:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 148
3
*tf1h เจอหมี = น่าจะเป็นการ ลงไปปรับฐาน เพื่อ ดีด ตัวขึ้น เพราะtf1d กระทิง ชัดมาก
*tf1d เจอกระทิง= อันนี้ สัญญาณ ขัดแย้ง ชัดเจน การออก order ขว้างทาง ผลออกมา ได้ไม่คุ้มเสีย

หาก เกิด เหตุการ แบบนี้ พี่ จะรอให้ ล้างสัญญาณ ก่อน ก่อนเข้า คือ ราคา ต้อง เป็น new จากจุดเริ่มเกิด สัญญาณ ที่เรา รอเครียร์