ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ GBP/USD H1 By Harmonic System

FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ GBP/USD H1 By Harmonic System

เข้า Buy ที่ราคา 1.31375

SL ใต้จุด X ที่ราคา 1.30226

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 1.32470

TP2: 1.33161

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ