Purich

GBPUSD ยังเป็นในส่วนของการดีดตัวขึ้น

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินปอนคือส่วนของการที่ยังมีการแข็งค่าขึ้นรับข่าวเกี่ยวกับ Brexit ที่ยังคงดูเหมือนยังมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากนางเทเรซ่าเมย์ยังคงต้องการ Deal ในส่วนของ Brexit หรือเรียกว่าในส่วนของการเจรจาในการหาทางออกที่ดีซึ่งเนื่องจากในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีการการเจรจาในการออกจากสหภาพยุโรปที่กรุงบรัชเซลจึงทำให้นักลงทุนตลาดเงินที่เป็นนักเก็งกำไรต่างก็ออกมามีมุมมองที่ดีว่าอาจจะมีการเจรจาในการออกจากสหภาพยุโรปออกมาในทิศทางที่ดีจึงทำให้สกุลเงินปอนด์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงแข็งค่าขึ้นทำให้คู่สกุลเงินนี้มีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีตตัวขึ้นนั้นอาจจะทำให้ไปถึง 0.76% ซึ่งถ้าสามารถยืนเหนือและ ทะลุขึ้นไปได้อาจจะเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการอ่อนค่าลงของ GBP หรือมีการแข็งค่าขึ้นของ USD ทำให้คู่สกุลเงินนี้มีการร่วงลง อาจจะลงไปถึง 1.18% ซึ่งอย่างน้อยควรติดตามในส่วนของเส้น Module สีแดงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์ของท่าน ด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ