CAPITALCOM:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
20/06/2022
buy 1.22346(ราคาเปิด)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL 1.21500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TF 1.23000 1.23300 1.23800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: TF 1.23000
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ