FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
ลองหัดใช้ TradingView รู้สึกว่าให้ระยะแม่นยำกว่า MT4

ปกติเขียน Blog ลงใน patternforexmonster.blogspot.com

ใช้แต่ MT4 ส่วนใหญ่เกิดความคลาดเคลื่อนบ้าง

แต่พอมาใช้อันนี้ครั้งแรก

โอ้ว..! ติดปีก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ