UNRPP

GBP/USD - กลับตัวครั้งใหญ่ รอ buy on dip

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod Updated   
FX_IDC:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้จบ ending diagonal ใหญ่ คิดว่าต่อไปนี้จะกลับตัวครับ

ตอนนี้เห็นขึ้นมา 5 wave
และตอนนี้ ไม่แน่ใจจะเป็น abc-abc หรือเปล่า ถ้าเป็น abc-abc แสดงว่าเรามี 3-3 และต่อไปน่าจะลง 5 wave เป็น flat
โซนซื้อเวฟ 3 ใหญ่ น่าจะอยู่แถวกรอบสีเหลือง

หรือ
ถ้าตรงนี้เป็น leading diagonal wave 1 เราคงไม่เห็น low ต่ำกว่า C แล้ว
ในกรณีนี้ หากเห็นแท่ง แดง-เขียว-แดง วางตัวบนแนวฟิโบเมื่อไร ซื้อได้ และ SL ที่ low ของ C

การวิเคราะห์นี้สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ Dollar index ก่อนหน้านี้ครับ
ตามอ่านได้ข้างล่างครับ
ความคิดเห็น: คิดว่าขึ้นจากตรงนี้ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ