FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GBPUSD ทามเฟรม 1 ชั่วโมง W2 ปรับตัวแบบ Expanded Flat ให้หาจังหวะ Buy ไปออกเป้าไกลที่ 161.8 Fibonacci projection หรือถ้าเราเอาปลอดภัยออกเป้า 100 พอครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ